Logotipo

Kushiage


QuesoBrocheta empanizada de queso manchego.

$38


Queso Philadelphia

Brocheta empanizada de queso philadelphia.

$38


Pollo con pimiento

Brocheta empanizada de pollo con pimiento.

$39


Plátano

Brocheta empanizada de plátano.

$34


Plátano con queso

Brocheta empanizada de plátano con queso.

$38


Camarón

Brocheta empanizada de camarón.

$44


Camarón con queso

Brocheta empanizada de camarón con queso.

$55


Salmón

Brocheta empanizada de salmón.

$48


Salmón con queso

Brocheta empanizada de salmón con queso.

$55


Rokko

Queso, plátano, pollo y camarón.

$145